top of page

Buldring

Sør-Aurdal

Rundt om sør for Bagn ligger det en del steiner man kan buldre på. Det er delt opp i flere områder som ligger relativt nært hverandre. Du finner sektorene under med kartutsnitt.
Hver sektor har ikke kart, men hver stein har GPS-kordinater.

Kun steiner som er delvis eller helt pusset frem er vist her på nettsiden. Finnes mye mer potensiale, så blir noe gått, funnet eller du kjenner til førstebestiger si fra til oss.

Det er ikke gjort noe avtale med grunneiere når det kommer til
parkering og tilrettelegging av buldrefelt utenom "privat enighet". Vis hensyn!

Anslått 40+ buldresteiner i området, godt spredt.

Kartutsnitt kopi.jpg
bottom of page